Jesteś tutaj: Start / Oferujemy

Oferujemy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta edukacyjna

16 września 2019

Glottodydaktyka i glottoterapia

http://www.glottispol.pl/_podstrony/index.php?p=przedszkola

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna (zwana także popularnie „metodą Rocławskiego”) to system edukacyjny stworzony przez prof. Bronisława Rocławskiego, polskiego językoznawcę i logopedę, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki glottodydaktyce dzieci znakomicie rozwijają się umysłowo, są kreatywne i odkrywają właściwe mechanizmy leżące u podstaw poznania języka polskiego i matematyki.

Ten system edukacyjny znakomicie służy też tym uczniom, których nie nauczono czytać, pisać i liczyć, których nazwano dyslektykami, dysortografikami, akalkulikami itp.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNEGO BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO:

Glottodydaktyka zawsze opiera swoje działania dydaktyczne na zabawie. Zabawa jest podstawową formą działania dziecka.
1. Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; jak uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
2. Glottodydaktyk to nauczyciel, który wykonuje swoją pracę na najwyższym poziomie.
3. Każde dziecko otrzymuje od glottodydaktyki i glottodydaktyka pełną opiekę dydaktyczną.
4. Dzieci w placówkach glottodydaktycznych otrzymują mocne fundamenty do dalszego rozwoju umysłowego.
5. Glottodydaktyk nie zleca zadań szkolnych do domu, gdyż dzieci wszystko, co istotne, poznają w szkole.
6. Wczesne i indywidualne stymulowanie dzieci do nauki, do poznawania świata – to naczelna zasada glottodydaktyki.
7. Każde dziecko każdego dnia osiąga sukces, co wyzwala w dziecku, niezwykle ważne w edukacji, pozytywne emocje.
8. Dzieci lubią nauczyciela glottodydaktyka, lubią przedszkole, szkołę; chętnie uczęszczają do tych placówek.
9. Glottodydaktyka rozwija w dziecku miłość do języka i matematyki, do świata wiedzy.
10. Glottodydaktyk nie powinien mieć porażek dydaktyczno-wychowawczych, a jeśli je ma, to nigdy nie wini za nie dziecka czy rodziców, ale tylko siebie.

 "JAWORZNO - MIASTO BEZ NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH"

EWA DUSZYK

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W JAWORZNIE

 

 

 

 

30 sierpnia 2019 r. - wręczenie  licencji GLOTTODYDAKTYKOM

w Urzędzie Miejskim w Jaworznie - edycja 1

 

Oferta zajęć specjalistycznych

28 marca 2018

Zajęcia specjalistyczne:

 • Diagnoza i Terapia Sensorycznej Integracji
 • Terapia logopedyczna 
 • Terapia psychoedukacyjna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Terapia i Rehabilitacja z wykorzystaniem Neuroformy

NEUROFORMA TO NASZE NAJNOWSZE URZĄDZENIE DO NEUROREHABILITACJI DZIECI

 

      Neuroformę wykorzystać możemy u dzieci z:

 • zaburzeniami procesów poznawczych: pamięć robocza, uwaga, planowanie, percepcja wzrokowa, myślenie logiczne
 • zaburzeniami sensomotorycznej integracji: problemy z napięciem mięśniowym i koordynacją ruchową, koordynacją wzrokowo-ruchową, synchronizacją ruchów, równowagą
 • chorobami neurodegeneracyjnymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: ataksja
 • przejawiające trudności szkolne wynikające z zaburzenia funkcji sensomotorycznych: problemy z koncentracją, ADHD, zaburzenia czasu reakcji, skupienie, przerzutność i selektywność uwagi, planowanie działania
 • dysleksją: słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi, słaba sprawność rąk, słaba orientacja w schemacie ciała, percepcja i dyskryminacja bodźców wzrokowych

Aby zapewnić właściwy dobór ćwiczeń z Neuroformą i inny urządzeniami, którymi dysponujemy w naszej placówce, dzieci przed rozpoczęciem usprawniania zostają poddane procesowi diagnostycznemu za pomocą najnowszych dostępnych testów z zakresu psychologii, neuropsychologii, neurologopedii, pedagogiki. Proces diagnostyczny przeprowadza wysokospecjalistyczna kadra.

Diagnoza ujawnia  precyzyjnie obszary deficytowe dziecka  i umożliwia przygotowanie indywidualnego planu usprawniania deficytowych obszarów.

Neuroforma w sposób interesujący dla dziecka uruchamia procesy samonaprawcze mózgu bazując na neroplastyczności, w przypadku naszych dzieci uruchamiamy nie tylko plastyczność rozwojową ale również plastyczność kompensacyjną.

To co istotne jest, że przed przystąpieniem do ćwiczeń zawsze rozpoczynamy od rozluźnienia napięcia, w przeciwnym razie trening będzie nieskuteczny.

Trening za pomocą Neuroformy, pozwala na wielopoziomowy rozwój i kompensację deficytów dzieci.

Neuroforma to innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback.

System Neuroforma jest narzędziem do treningu funkcjonalnego

Chcę dodać na koniec, iż komputerowe aplikacje neuroformy są bardzo pozytywnie odbierane przez najmłodszych, motywują je do ćwiczeń i sprawiają, że usprawnianie staje się zabawą, a tym samym są bardziej efektywne. TeleNeuroforma to platforma do zarządzania procesem zdalnej rehabilitacji. Platforma pozwala na zdalne prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci ćwiczących w domu. TeleNeuroforma to przede wszystkim nowoczesne i skuteczne wsparcie procesu rehabilitacji i terapii dzieci wymagających systematycznych ćwiczeń. W prosty sposób będziemy udostępniać  interaktywne zadania, które dzieci będą mogły wykonać w dowolnym momencie w domu. Dzięki stałej analizie postępów oraz informacji zwrotnej łatwiej zauważamy skuteczność. Do domowych ćwiczeń dzieci potrzebują wyłącznie komputera lub tabletu z kamerą internetową. Nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia. Zasięg naszych usług jest nieograniczony.

 

SŁUCHAWKI FORBRAIN

 

Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast powraca do nas droga kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Ten rodzaj przekazywania dźwięku działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a ponadto jego jakość jest dużo wyższa. Jest to bardziej naturalny sposób słuchania samego siebie. Tym samym przewodnictwo kostne pozwala słyszeć swój własny głos w bardzo wyraźny i naturalny sposób. Ten niezwykle czuły filtr dynamiczny pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny, skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku, a głos staje się bardziej rytmiczny, dźwięczny i harmonijny.

Forbrain to wyjątkowe słuchawki, które pozwalają mózgowi skuteczniej przetwarzać informacje sensoryczne. Korygując percepcje głosu, w sposób naturalny i niewymagający świadomego wysiłku poprawiają sposób mówienia. Ten efekt znany jest jako słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne. Forbrain oddziałuje jednocześnie na wszystkie elementy słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego i zapewnia układowi nerwowemu doskonały trening.

 

 

ŁÓDKA PRZYGÓD -  URZĄDZENIE DO TERAPII SENSORYCZNEJ INTEGRACJI

 

MATY AIREX - materace pod łódką przygód o najwyższej klasie bezpieczeństwa podczas rehabilitacji i terapii dzieci.

 

KLOCKI LOGO Z WĘDKĄ

Klocki do edukacji i terapii logopedycznej metodami Glottodydaktyki i Glottoterapii. Dzieci za pomocą małej specjalnej wędki i wbudowanymi do wnętrza klocków magnesami łowią klocek z literką układając wyraz umieszczając go na planszy. Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem metod Glottodydaktyki i Glottoterapii poprzez zabawę, to droga do sukcesu w edukacji dziecka.

 

 

 

WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Zestaw białych puf do rehabilitacji i terapii dzieci w Sali Doświadczania Świata. Sala służy do wyciszenia, terapii wszystkich zmysłów.

MAGICZNA KULA

Urządzenie do stymulowania zmysłu wzroku i dotyku w Sali Doświadczania Świata.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-11
Data publikacji:2016-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4402